Apdrošināšanas atlīdzības OCTA summas

2010.gadā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un apdrošināšanas sabiedrībās tika iesniegti 41 679 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 2,3% mazāk kā 2009.gadā, pieņemti 39 348 lēmumi par atlīdzības izmaksu kopējo summu Ls 24 966 080, kas ir par Ls 4 105 062 jeb 14,1% mazāk nekā 2009.gadā.

Vidējās atlīdzības izmaksas apjoms par Latvijā notikušo apdrošināšanas gadījumu 2010.gadā sastādīja Ls 604, kas ir par 16,2 % mazāk kā 2009.gadā. Būtisks pieaugums ir vērojams atlīdzību izmaksām no Garantijas fonda, kur vidējās izmaksas lielums uz vienu apdrošināšanas gadījumu sastādīja Ls 1 138 (palielinājums par Ls 153). Vidējās atlīdzības izmaksas kāpums ir saistīts ar vairākām lielu apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, tai skaitā, par Latvijā reģistrētu un neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisītiem negadījumiem ārvalstīs.

 

Gudriem.lv,
Raksts ir publicēts Apdrošināšanas ziņas.