Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņēma lēmumu izsniegt “Rigensis Bank” licenci kredītiestādes darbībai.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 13.jūnija sēdē pieņēma lēmumu izsniegt akciju sabiedrībai "Rigensis Bank" licenci kredītiestādes darbībai. Padome, izskatot Igora Ciplakova iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci kredītiestādes darbībai, konstatēja, ka bankas pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī bankas dibinātājs Igors Ciplakovs atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām un par bankas pamatkapitālā ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties. Komisijas padome nolēma atbalstīt, ka akciju sabiedrības "Rigensis Bank" valdes priekšsēdētāja amata pienākumus pilda Rolands Pētersons, bet valdes locekļu amata pienākumus pilda Vladislavs Petrovs un Valda Knauere. Komisija ir saņēmusi apliecinājumu par akciju sabiedrības "Rigensis Bank" minimālā sākotnējā kapitāla iemaksu pagaidu kontā Latvijas Bankā. Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām jaundibināta kredītiestāde drīkst uzsākt darbību pēc kredītiestādes reģistrācijas Komercreģistrā un Komisijas licences saņemšanas.

Gudriem.lv,
Raksts ir publicēts Finanšu ziņas.