Vidējā atlīdzība ārzemēs 4 reizes lielāka nekā Latvijā

Pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem šogad deviņos mēnešos par 1 421 ārvalstīs notikušu apdrošināšanas gadījumu izmaksāti 3,54 milj. latu, kas ir par 2,8% vairāk nekā pērn tādā pašā laika posmā. Vidējās atlīdzības lielums par ārvalstīs notikušu apdrošināšanas gadījumu sastāda 2 494 latus, kas ir par 8,3% vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada deviņu mēnešu rādītājiem.
Salīdzinājumam Lietuvas apdrošinātāji par Lietuvā reģistrētu transportlīdzekļu ārvalstīs izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem šogad deviņos mēnešos atlīdzībās izmaksājuši 15,9 miljonus eiro (11,3 milj.latu), kas ir trīs reizes vairāk nekā Latvijas apdrošinātāji izmaksājuši par mūsu valsts reģistrētu transportlīdzekļu citās valstīs izraisītiem negadījumiem. Jāmin, ka starp abām valstīm tā tomēr ir liela izmaksāto atlīdzību apjomu atšķirība. Toties vidējās atlīdzības lielums par šādiem negadījumiem abās valstīs ir līdzīgs – Lietuvā tas arī ir apmēram 3,5 tūkstoši eiro (2,46 tūkstoši latu).
Ārvalstīs šī gada deviņos mēnešos mūsu iedzīvotāji visvairāk izraisījuši negadījumus Vācijā, Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Lielbritānijā. Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Lai gan ārvalstīs reģistrētie apdrošināšanas gadījumi skaita ziņā sastāda vien 5,3% no visiem reģistrētajiem gadījumiem, izmaksu ziņā tie veido ievērojamu daļu – 19% no kopējās atlīdzību summas. To var skaidrot ar daudz augstākām izmaksājamām kompensācijām. Piemēram, apdrošinātāju vidējais atlīdzības apmērs šī gada deviņos mēnešos par Latvijā notikušu ceļu satiksmes negadījumu veidoja 605 latus, bet par ārvalstīs – 4,1 reizes vairāk, sasniedzot 2494 latus, 2009.gadā šī atšķirība sastādīja tikai 3 reizes. Turklāt, ja par Latvijā notikušu ceļu satiksmes negadījumu vidējais atlīdzības apmērs pēdējo divu gadu laikā būtiski samazinājies, tad par ārvalstīs notikušiem negadījumiem ir vērojama pretēja tendence. Šogad, salīdzinot ar 2009.gada 9 mēnešu datiem, tas ir palielinājies par 8,3%.”
 

Gudriem.lv,
Raksts ir publicēts Apdrošināšanas ziņas.