Kā veidot labu kredītvēsturi?

Kredītvēsturi gan pozitīvi, gan negatīvi var ietekmēt daudzi faktori.

Tālāk minētie padomi palīdzēs Jums veidot labu kredītvēsturi un labot kļūdas, kas mazina Jūsu uzticamību kredīta vai pakalpojumu sniedzēja acīs:

1. Labas kredītvēstures izveides pamatlikums – neuzņemieties saistības, ko nevarat atļauties. To, vai saistības Jums pa spēkam, palīdzēs noteikt personīgā vai ģimenes budžeta plānošana. Maksājumiem par visām kredītsaistībām kopā nevajadzētu pārsniegt 30% no Jūsu ikmēneša ienākumiem.

 
2. Attiecībās ar bankām, kredītvēstures veidošana sākas ar bankas konta atvēršanu, regulāru ienākumu saņemšanu tajā un ikmēneša tēriņu plānošanu tā, lai kontā turētos pozitīvs atlikums. Naudas plūsma kontā bankai dod pirmo priekšstatu par klienta spēju sekmīgi kārtot saistības.

 
3. Ja pirms kredīta pieprasīšanas bankā būsiet atvēris krājkontu, kurā jau kādu laiku veiksiet regulāras iemaksas – tas ne tikai būs „drošības spilvens” nākotnei vai finansējums tēriņiem kredīta izmantošanas vietā, bet arī bankai demonstrēs, ka protat rīkoties ar naudu, spējot daļu no tās novirzīt uzkrājumiem, un, ka pēc kredīta saņemšanas analoģiski spēsiet novirzīt naudu maksājumiem par kredītu.

 
4. Laba kredītvēsture nozīmē savlaicīgu visu rēķinu un kredītmaksājumu veikšanu. Līdz ar kredītbiroju darbības sākšanos var tikt pamanīts un būt nozīmīgs teju jebkurš maksājums – īres, komunālo pakalpojumu, telekomunikāciju rēķins, satiksmes noteikumu sodu kvītis vai cits. Citiem vārdiem, Jūsu kredītvēsture sāksies ar pirmo uz Jūsu vārda izrakstītu rēķinu.

 
5. Pēc iespējas izvēlieties automātisko rēķinu apmaksu saviem rēķiniem, lai nenokavētu apmaksas termiņus. Atcerieties par pietiekoša naudas atlikuma nodrošināšanu kontā un automātisko rēķinu apmaksas līguma savlaicīgu pagarināšanu ar banku.

 
6. Ja pieļautas kļūdas, laiks ir Jūsu sabiedrotais kredītvēstures uzlabošanā, taču ātrs risinājums nebūs iespējams. Informācija par kavētu maksājumu Kredītu reģistrā ir redzama potenciālajiem kredītdevējiem 5 gadus pēc saistību pārkāpuma novēršanas dienas, un tāpēc ar parāda atmaksu vien sabojātā kredītvēsture netiks labota. Kredītbiroju likums paredz, ka ziņas par kavētu maksājumu būs iekļaujamas kredītatskaitē 5 gadus pēc parāda samaksas dienas vai 10 gadus, ja parāds netiek apmaksāts.

 
7. Ja esat nokavējis kādu maksājumu, visus turpmākos maksājumus centieties veikt laicīgi – tas neapšaubāmi uzlabos Jūsu kredītvēsturi. Jo senākā pagātnē paliks nokavētais maksājums, jo mazāk tas tiks ņemts vērā, analizējot Jūsu kredītvēsturi, jo relatīvi lielāka nozīme tiek piešķirta pēdējā laika informācijai par notikumiem personas finanšu dzīvē.

 
8. Bankas parasti pārskata potenciālā aizņēmēja naudas plūsmu pēdējo 6-12 mēnešu laikā, lai vērtētu viņa ieradumus naudas lietās. Ātrā kredīta ieskaitījums klienta kontā mudina banku domāt, ka ar budžeta plānošanu nav viss kārtībā un banka gribēs nogaidīt ar kredīta piešķiršanu, lai pārliecinātos par klienta spēju plānot savu budžetu un veikt visus obligātos maksājumus.

 
9. Ja Jums rodas finansiālas grūtības, kuras nevar atrisināt īsā laikā, veiciet pārrunas ar kredīta vai pakalpojuma sniedzēju par iespējām atvieglot maksājumu nosacījumus vai sastādīt parāda atmaksas grafiku – pašiniciatīva risināt problēmas vienmēr tiek novērtēta un tā uzlabos Jūsu reputāciju.

 
10. Ja Jums jāmaksā vairāki parādi, sāciet ar to, ko var apmaksāt pilnībā, lai izbeigtu tā negatīvo ietekmi uz kredītvēsturi un mazinātu parāda ilgumu. Kā pirmos apmaksājiet tos parādus, par kuriem tiek aprēķināti vislielākie kredīta procenti, nokavējuma procenti un soda naudas.

 
11. Ja Jums jau ir kredīts, ko kārtīgi maksājat, Jūsu kredītvēsture tiks uzskatīta par spēcīgāku nekā tad, ja Jums nav pieredzes ar kredīta atmaksu. Vislabāk naudas pārvaldības prasmes demonstrē kredīti ar regulāru (ikmēneša) atmaksas grafiku, taču arī kredītkaršu limiti un norēķini pilda kredītvēstures veidotāju lomu.

 
12. Kredītkaršu un kredītlīniju limitus neizmantojiet pilnā apmērā, jo pastāvīgi liels izmantojums signalizē gan par lielu saistību slogu, gan maksātspējas problēmām. Cik vien iespējams, karšu bilanci nomaksājiet laicīgi un pilnā apmērā, nevis tikai veicot minimālo maksājumu, tādējādi nodemonstrējot savas naudas plūsmas neatkarību no kredīta līdzekļiem.

 
13. Kredītvēstures ilgumam aizdevēja acīs ir nozīme, tāpēc ir ieteicams neslēgt neizmantotas kredītkartes, jo īpaši, ja tās ir piešķirtas labu laiku atpakaļ.

 
14. Nepieprasiet jaunas kredītkartes vai kredītlimita palielinājumus bez pamatotas vajadzības. Kaut arī kredītlimita piešķiršana liecina par bankas uzticēšanos, vienlaikus tā palielina Jūsu kredītsaistību slogu, kas citā situācijā liegs Jums uzņemties kādas patiešām vajadzīgas saistības.

 
15. Kredīta saņemšanu un labas kredītvēstures veidošanu var atvieglot kredīta noformēšana, piesaistot galvotāju, kam jau ir ļoti laba kredītvēsture. No otras puses – kredīta galvošana neapzinīgam kredītņēmējam var beigties ar piezīmēm par kavētiem maksājumiem Jūsu kredītvēsturē.

 
16. Saskaņojiet sava kredīta maksājumu datumus ar ienākumu saņemšanas datumu – tā Jūs samazināsiet risku, ka maksājuma dienā Jūsu kontā nav pietiekami naudas līdzekļi. Ikmēneša maksājuma datuma maiņa parasti ir vienkārša procedūra.

 
17. Jebkurš uz Jūsu vārda izrakstīts komunālo vai telekomunikāciju pakalpojumu rēķins arī veido Jūsu kredītvēsturi. Mainot dzīvesvietu un atstājot pakalpojumus citas personas lietošanā, pārreģistrējiet pakalpojumus uz jaunā pakalpojumu lietotāja vārda, pat ja runa ir par ģimenes locekli vai citu tuvu radinieku.

 
18. Pārliecinieties par Jūsu datu pareizību kredītatskaitēs. Latvijas Bankas Kredītu reģistrā informāciju par sevi pagājušā gada laikā pieprasījušas tikai 957 jeb tikai 1% no tajā uzskaitītajām personām. Kredītu reģistrā savu kredītatskaiti pagaidām visērtāk pieprasīt klātienē, savukārt kredītbiroju rīcībā esošo informāciju iedzīvotāji par sevi varēs pieprasīt arī elektroniski.

Gudriem.lv,
Raksts ir publicēts Finanšu ziņas.