LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. 1. DEFINĪCIJAS

Lietotājs – persona, kura apmeklē Portālu, ir iepazinusies ar Produktu un to cenām, un vēlas iegādāties, vai ir iegādājusies Produktu.

Noteikumi – šie Portāla lietošanas noteikumi, kas, apmeklējot Portālu un izmantojot Portāla piedāvātos pakalpojumus, ir saistoši Lietotājam.

Pakalpojuma sniedzējs – persona, kas piedāvā un pārdod Produktu, kā arī nodrošina to saņemšanu. Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese ir atrodama konkrētā Produkta piedāvājumā.

Portāls – interneta portāls www.gudriem.lv, kurā Lietotājs var salīdzināt Produktus un to cenas starp dažādiem Pakalpojuma sniedzējiem.

Produkts – Pakalpojuma sniedzēja nodrošināts pakalpojums vai prece, kas tiek norādīta un kuru cenas tiek salīdzinātas Portālā. Produkti Portālā sadalīti un atrodami pie šādām kategorijām: (a) kuponi; (b) interneta veikali; (c) kredīti un nauda; (d) apdrošināšana; (e) ceļojumi; (f) internets un TV. Produkta piedāvātājs un pārdevējs ir Pakalpojuma sniedzējs.

SabiedrībaSIA Gudriem.lv, reģistrācijas Nr. 40103894209, juridiskā adrese: Rīga, Kalnciema iela 78, LV-1046, Latvija.

 1. 2. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

Portāls apkopo un pēc noteiktām pazīmēm diferencē konkrētus Produktus. Ne Portāls, ne Sabiedrība nav Produktu pārdevējs. Jo īpaši, ne Portāls, ne Sabiedrība nav kreditēšanas uzņēmums, finanšu pakalpojumu sniedzējs, apdrošinātājs vai apdrošināšanas brokeris.

Lietotājs var Portālā iepazīties ar informāciju par pārdodamo Produktu un tā cenu. Izvēloties konkrēto Produktu, Lietotājs nonāk Pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē, kurā Lietotājam ir iespēja uzzināt detalizētāku informāciju par Produktu un tā pirkšanas noteikumiem.

 1. 3. PRODUKTI

  1. 3.1. KUPONI

Šajā Produktu sadaļā ir apkopoti kolektīvās iepirkšanās interneta vietnēs piedāvātie preču un pakalpojumu kuponi.

Ar kuponu starpniecību kolektīvās iepirkšanās vietnes piedāvā iegādāties noteiktas preces vai pakalpojumus ar vai bez atlaidēm.

Kupona iegādi Lietotājs veic kolektīvās iepirkšanās interneta vietnē. Pēc pirkuma veikšanas kolektīvās iepirkšanās vietne nosūta Lietotājam iegādāto kuponu, ja vien kupona pirkšanas noteikumos nav paredzēti citi kupona saņemšanas nosacījumi.

  1. 3.2. INTERNETA VEIKALI

Šajā Produktu sadaļā ir apkopota informācija par interneta veikalos esošajām precēm un to cenām (preču uzskaitījums Portālā ir vispusīgs).

Lietotājam ir iespēja atlasīt noteiktas preces pēc izvēlētiem atslēgas vārdiem un salīdzināt to cenas starp dažādiem interneta veikaliem.

Izvēloties noteikto preci (Produktu), Lietotājs tiek pārnests uz konkrētā interneta veikala vietni, kurā Lietotājs var iepazīties ar preces specifikāciju un citu informāciju, ko nodrošina attiecīgais interneta veikals (Pakalpojuma sniedzējs).

  1. 3.3. KREDĪTI UN NAUDA

Šajā Produktu sadaļā ir apkopota informācija par: (a) ātrajiem kredītiem; (b) kredītlīnijām; (c) auto līzingiem: (d) patēriņa kredītiem; (e) depozītiem; (f) maksājumu kartēm.

   1. 3.3.1. Ātrie kredīti

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar kredītu uzņēmumu piedāvātajiem kreditēšanas pakalpojumiem internetā, kurus savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) minimālā un maksimālā (aizdevuma) summa; (b) minimālais un maksimālais (aizdevuma) termiņš; (c) pirmā kredīta gada procentu likme (GPL); (d) atkārtotā aizdevuma GPL; (e) pieļaujamais (kredītņēmēja) vecums (no – līdz).

Portāls sniedz Lietotājiem informāciju arī par kredītu uzņēmumu darba laikiem, tiek norādīti gan pirmā, gan atkārtotā kredīta reprezentatīvie piemēri, kā arī cita informācija.

Izvēloties kreditēšanas pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz konkrēto kredītdevēja mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties aizdevuma saņemšanai.

   1. 3.3.2. Kredītlīnija

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar kredītu uzņēmumu piedāvātajām kredītlīnijām, kuras savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) minimālā un maksimālā summa; (b) minimālais un maksimālais termiņš; (c) īpašie nosacījumi piesakot pakalpojumu pirmo reizi, vai citi īpaši nosacījumi; (d) GPL (no – līdz); (e) pieļaujamais vecums (no – līdz).

Portāls Lietotājiem norāda arī kredītlīnijas aprēķina piemēru un sniedz citu informācija.

Izvēloties kredītlīnijas pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz konkrētu kredītdevēja mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties aizdevuma saņemšanai.

   1. 3.3.3. Auto līzings

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar kredītu uzņēmumu piedāvātajiem līzinga pakalpojumiem automašīnu iegādei, kurus savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) minimālā un maksimālā summa; (b) minimālais un maksimālais termiņš; (c) GPL (no – līdz); (d) pieļaujamais vecums (no – līdz).

Portāls Lietotājiem norāda arī aprēķina piemēru un sniedz citu informācija.

Izvēloties auto līzinga pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz konkrētu kredītdevēja mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties aizdevuma saņemšanai.

   1. 3.3.4. Patēriņa kredīti

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar kredītu uzņēmumu piedāvātajiem patēriņa kredītiem, kurus savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) minimālā un maksimālā summa; (b) minimālais un maksimālais termiņš; (c) aizdevums ar ķīlu/bez ķīlas; (d) aizdevuma maksimālā GPL; (e) pieļaujamais vecums (no – līdz).

Portāls Lietotājiem norāda arī kredīta aprēķina piemēru un sniedz citu informācija.

Izvēloties patēriņa kredīta pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz konkrētu kredītdevēja mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties aizdevuma saņemšanai.

   1. 3.3.5. Depozīti

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar kredītiestāžu (banku) piedāvātajiem depozītiem, kurus savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) banka; (b) depozīta veids; (c) % likme; (d) termiņš; (e) ieņēmumu summa; (f) kopējā summa.

Izvēloties konkrētās bankas piedāvāto pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz attiecīgās bankas mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties pakalpojuma saņemšanai.

   1. 3.3.6. Maksājumu kartes

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iepazīties ar banku piedāvātajām maksājumu kartēm, kuras savstarpēji ir iespējams salīdzināt pēc šādiem parametriem: (a) banka; (b) kartes tips; (c) kartes lietošanas gada maksa; (d) bonusi; (e) komentāri (valūta, komisijas maksas, papildus kartes, utt.).

Izvēloties konkrētās bankas piedāvāto pakalpojumu, Lietotājs tiek pārnests uz attiecīgās bankas mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikties pakalpojuma saņemšanai.

  1. 3.4. APDROŠINĀŠANA

Šajā Produktu sadaļā ir apkopota informācija par: (a) OCTA; (b) KASKO; (c) ceļojumu apdrošināšanu.

   1. 3.4.1. OCTA

Šajā Produktu sadaļā Portāla Lietotājam ir iespēja gan iegādāties, gan salīdzināt OCTA polises piedāvājumus.

    1. 3.4.1.1. OCTA polises iegāde

Lietotājam ir iespēja pēc noteiktiem parametriem veikt OCTA polises aprēķinu Lietotāja izvēlētajam transportlīdzeklim. Pēc aprēķina veikšanas Lietotājs var aizpildīt polises pieteikumu un online režīmā noformēt polises iegādi.

Lai veiktu OCTA polises aprēķinu lietotājam ir jānorāda šāda informācija: (a) transportlīdzekļa reģistrācijas numurs; (b) transportlīdzekļa apliecības numurs.

Ja Lietotāja OCTA polises derīguma termiņš ir ilgāks par 31 (trīsdesmit vienu) dienu, Portāls piedāvā Lietotājam reģistrēties atgādinājuma saņemšanai. Lai saņemtu atgādinājumu, Lietotājam jānorāda sava e-pasta adrese un tālruņa numurs. Nosūtot attiecīgu elektronisko pieteikumu, Lietotājs var atteikties no atgādinājuma saņemšanas.

Ja Lietotāja izvēlētajam transportlīdzeklim nav spēkā esošas OCTA polise, vai esošās OCTA polises termiņš ir īsāks par 31 dienu, Lietotājs var izvēlieties kādu no Portāla piedāvātajām polisēm šajā Produktu sadaļā, noformējot pirkumu ar apdrošināšanas brokera SIA IIZI Brokers starpniecību. Lai noformētu pirkumu un saņemtu iegādāto polisi (elektroniskā veidā), Lietotājam ir jānorāda sava e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Pēc iegādes formas aizpildīšanas un OCTA polises iegādes noteikumu apstiprināšanas, maksājumu par OCTA polisi Lietotājs var noformēt ar interneta bankas starpniecību.

Gadījumā, ja OCTA polisi nav bijis iespējams izsniegt, taču maksājums ticis saņemts, Lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija, ka polise tiks izdota tuvāko darba dienu laikā no plkst. 9:00 līdz 17:00 un nosūtīta uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi.

Ja SIA IIZI Brokers radīsies ar OCTA polises izdošanu saistīti jautājumi, speciālists var sazināties ar Lietotāju arī telefoniski.

Abos iepriekš norādītajos gadījumos Lietotājs piekrīt Noteikumiem un tam, ka Portāls apstrādā Lietotāja datus (e-pasta adresi un tālruņa numuru. Lietotāja e-pasta adrese un tālruņa numurs nav publiski pieejami, taču dati tiks reģistrēti Portāla datu bāzē. Lietotājam ir tiesības lūgt dzēst no portāla datu bāzēm minētos datus, sūtot pieteikumu datu dzēšanai uz šādu e-pasta adresi: kristine@gudriem.lv

    1. 3.4.1.2. OCTA polises salīdzināšana

Lietotājam ir iespēja salīdzināt OCTA polises cenu piedāvājumus. Ja pēc cenu salīdzināšanas Lietotājs vēlas iegādāties OCTA polisi, Lietotājs tiek pārnests uz konkrēto apdrošināšanas uzņēmuma mājaslapu, kurā Lietotājs atkārtoti var veikt OCTA polises cenu kalkulāciju, kā arī OCTA polises iegādi pēc aprēķina saņemšanas.

Šādā gadījumā Portālam nav pieejami Lietotāja dati.

   1. 3.4.2. KASKO

Šajā Produktu sadaļā Lietotājam ir iespēja iegūt cenu priekšlikumus par KASKO polisi, kas Lietotājam tiek nodrošināti ar apdrošināšanas brokera SIA IIZI Brokers starpniecību.

Lai saņemtu vispusīgu KASKO polises cenu priekšlikumu no vairākām apdrošināšanas kompānijām, Lietotājam ir jāaizpilda pieteikuma forma, kurā jānorāda šāda informācija: (a) transportlīdzekļa reģistrācijas numurs; (b) transportlīdzekļa apliecības numurs; (c) polises darbības teritorija; (d) transportlīdzekļa vērtība eiro valūtā; (e) jaunākā lietotāja vecums un stāžs no brīža, kad izsniegta vadītāja apliecība; (f) lietotāja vārds; (g) lietotāja tālruņa numurs; (h) e-pasta adrese.

Pirms Lietotāja datu iesniegšanas Lietotājs tiek lūgts apstiprināt savu piekrišanu nodot datus apstrādei SIA IIZI Brokers - apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un konsultēšanai par apdrošināšanas jautājumiem. Lietotājam ir jāapliecina, ka iesniegtie personas dati ir patiesi un tie neaizskar trešo personu tiesības, kā arī to, ka Lietotājs nes pilnu atbildību par nepatiesu vai sev nepiederošu datu sniegšanu.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas Lietotājs saņem SIA IIZI Brokers sagatavotu KASKO polises cenu priekšlikumu.

   1. 3.4.3. Ceļojumu apdrošināšana

Šajā Produkta sadaļā Lietotājs var iepazīties ar informāciju par pieejamajām ceļojumu apdrošināšanas polisēm. Lietotājam ir iespēja veikt ceļojuma apdrošināšanas aprēķinu un saņemt ceļojuma apdrošināšanas kalkulāciju. Informāciju par pieejamajām ceļojumu apdrošināšanas polisēm nodrošina SIA IIZI Brokers.

Lai šo pakalpojumu saņemtu, Lietotājam jānorāda šāda informācija: (a) ceļojuma teritorija; (b) ceļojuma ilgums (no – līdz); (c) personu, kuras Lietotājs vēlas apdrošināt, vārds/uzvārds, personas kods un vecums; (d) dati par ceļojuma mērķi; (e) dati par transportlīdzekļa veidu.

Pēc aprēķina formas aizpildīšanas, Lietotājam ir jāapliecina datu patiesums un sava piekrišana nodot datus SIA IIZI Brokers aprēķinu veikšanai. Pēc piekrišanas sniegšanas, Lietotājam tiek sniegts ceļojumu apdrošināšanas polises vērtības aprēķins.

Pēc iepazīšanās ar aprēķina rezultātiem Lietotājam ir iespēja izvēlēties apdrošināšanas polisi, kā arī veikt tās iegādi SIA IIZI Brokers mājaslapā.

  1. 3.5. CEĻOJUMI

Šajā Produktu sadaļā ir apkopota informācija par: (a) ceļojumu apdrošināšanu; (b) aviobiļetēm; (c) viesnīcām; (d) auto nomu.

   1. 3.5.1. Ceļojumu apdrošināšana

Lūdzu skatīt 3.4.3. punktu.

   1. 3.5.2. Aviobiļetes

Šajā Produkta sadaļā Lietotājs var iepazīties ar avio sabiedrību piedāvātajām aviobiļešu cenām. Šī Produkta piedāvājumu nodrošina SIA Eurotravel.

Lai veiktu aprēķinu, Lietotājam ir jānorāda šāda informācija: (a) izlidošanas vieta; (b) ielidošanas vieta; (c) izlidošanas datums; (d) atgriešanās datums; (e) pasažieru skaits.

Pēc aprēķina formas aizpildīšanas, Lietotājam tiek sniegts pārskats par pieejamajiem avio reisiem un to cenām.

Pēc iepazīšanās ar aprēķina rezultātiem, Lietotājam ir iespēja izvēlētās avio sabiedrības piedāvājumu un veikt aviobiļešu iegādi SIA Eurotravel mājaslapā.

   1. 3.5.3. Viesnīcas

Šajā Produkta sadaļā Lietotājam ir iespēja veikt aprēķinu viesnīcu piedāvājumiem. Šī Produkta piedāvājumu nodrošina HotelsCombined.

Lai veiktu aprēķinu, Lietotājam ir jānorāda šāda informācija: (a) apmešanās vieta; (b) reģistrēšanās datums; (c) izrakstīšanās datums; (d) viesu skaits.

Pēc aprēķina formas aizpildīšanas Lietotājam tiek sniegts pārskats par pieejamajiem viesnīcu piedāvājumiem. Pēc iepazīšanās ar aprēķina rezultātiem Lietotājam ir iespēja veikt numuru rezervāciju un apmaksu HotelsCombined mājaslapā.

   1. 3.5.4. Auto noma

Šajā Produktu sadaļā Portāla Lietotājam ir iespēja veikt aprēķinu auto transporta piedāvājumam. Šī Produkta piedāvājumu nodrošina SIA Discover Car Hire. Izvēloties šo pakalpojuma veidu, Lietotājs tiek pārnests uz SIA Discover Car Hire mājaslapu, kurā ir iespējams veikt aprēķinu.

Lai veiktu aprēķinu, Lietotājam ir jānorāda šāda informācija: (a) valsts, pilsēta, vieta; (b) auto saņemšanas datums un laiks; (c) auto nodošanas datums un laiks.

Pēc aprēķina formas aizpildīšanas Lietotājam tiek sniegts pārskats par pieejamo auto transporta piedāvājumu.

Lietotājs var iepazīties ar informāciju par pieejamo auto transportu, un pēc iepazīšanās ar aprēķina rezultātiem, Lietotājam ir iespēja veikt auto nomas transporta rezervāciju un tās apmaksu SIA Discover Car Hire mājaslapā.

  1. 3.6. INTERNETS UN TV

Šajā Produktu sadaļā ir iespēja salīdzināt interneta un TV pakalpojumu sniedzēju (provaideru) piedāvātos pakalpojumus.

Pēc pirmreizējās atlases veikšanas, Lietotājs var papildus filtrā norādīt nepieciešamo pakalpojuma specifikāciju un veikt atkārtotu, precīzāku pieejamo pakalpojumu atlasi.

Pieteikties izvēlētajam provaidera pakalpojumam iespējams divos veidos: (a) Lietotājs tiek pārnests uz konkrētā provaidera mājaslapu, kurā ir iespējams pieteikt pakalpojumu; vai (b) Lietotājs aizpilda pakalpojuma pieteikuma formu Portāla mājaslapā (tikai atsevišķu provaideru gadījumā).

Gadījumā, ja Lietotājs aizpilda pakalpojuma pieteikuma formu Portāla mājaslapā, Lietotājam ir jānorāda šāda informācija: (a) adrese; (b) Lietotāja telefona numurs; (c) Lietotāja vārds/uzvārds; (d) e-pasta adrese.

Izvēlētais pakalpojuma līguma un pieslēguma veids tiek norādīts pieteikuma formā automātiski, atbilstoši Lietotāja izvēlētajiem parametriem.

Nosūtīt pieteikumu Lietotājs var tikai pēc apliecinājuma, ka piekrīt Noteikumiem un savu datu (adrese, vārds/uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts adreses) izmantošanai. Lietotāja dati tiek nodoti atbilstošajam provaiderim, lai pārbaudītu pakalpojuma ierīkošanas iespējas un sazinātos ar Lietotāju.

 1. 4. DATU AIZSARDZĪBA

Portālam nav pieejama informācija par Lietotāja veiktajiem pirkumiem, pieteiktiem un/vai izsniegtiem aizdevumiem, vai kāda cita informācijas, kas saistīta ar un izriet no komunikācijas ar Pakalpojuma sniedzēju.

Sabiedrība rūpējās, lai Lietotāja personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības piemērojamām personas datu aizsardzības prasībām.

Sabiedrība nodrošina, ka Lietotāja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar likumīgiem komercdarbības mērķiem, lai tiktu nodrošināta Lietotāja pieprasītā pakalpojuma sniegšana.

Izsmeļoša informācija par Portāla īstenoto Lietotāja personas datu apstrādi, par to, kādus personas datus Portāls ievāc un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgi uzglabā, kā arī cita informācija ir norādīta Privātuma politikā .

Šo mājaslapu ir atļauts izmantot, lai lietotu Portāla pakalpojumus. Ir aizliegts izmantot šo mājaslapu nelikumīgiem mērķiem, proti, izdarīt spekulatīvus vai nepatiesus informācijas pieprasījumus. Apstiprinot Noteikumus, Lietotājs piekrīt izmantot Portālu tikai tās likumīgiem mērķiem.

 1. 5. ATBILDĪBA

Ne Portāls, ne Sabiedrība nav atbildīga par saistībām, kas izriet no līguma, kas atsevišķi noslēgts starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju attiecībā par konkrēto Produktu.

Sabiedrība nav atbildīgs par Pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē izvietotās informācijas patiesumu.

Sabiedrība nav atbildīgs par Produkta drošumu, īstumu un atbilstību Pakalpojuma sniedzēja norādītajai informācijai.

Sabiedrība nav atbildīga par bojājumu vai zaudējumu kompensāciju, kas radušies balstoties uz faktu, ka Produkts neatbilst līgumam un/vai piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja par Produkta iegādi no Lietotāja tiek ieturēti kādi maksājumi, tad šādas darbības veic attiecīgais Pakalpojuma sniedzējs. Sabiedrība nekādas maksas no Lietotāja neietur.

 1. 6. ATSAUKSMES

Iegādājoties Produktu interneta veikalos, Lietotājam ir tiesības rakstīt atsauksmi par savu pieredzi. Lai atstātu atsauksmi par interneta veikalu, ir jānorāda savs vārds, e-pasta adrese un jāpievieno savs komentāra teksts. Lietotājam ir arī tiesības balsot par konkrēto interneta veikalu, piešķirot tam attiecīgu novērtējumu.

Lietotāju komentāri tiek publicēti divu darba dienu laikā no to reģistrēšanas brīža.

Atstāt atsauksmi Lietotājam ir iespēja tikai pēc tam, kad Lietotājs ir apliecinājis, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem un savu personīgo datu, šajā gadījumā vārda un e-pasta adreses norādīšanai. Lietotāja vārds un atsauksmes teksts pēc atsauksmes atstāšanas ir publiski pieejams Portāla sadaļā “Interneta veikali”. Lietotāja e-pasta adrese, ar kuru atsauksme ir reģistrēta, nav publiski pieejama.

Lietotājam ir tiesības arī mainīt sava atstātā komentāra saturu vai to dzēst. Šādā gadījumā Lietotājam ir jānosūta attiecīgs e-pasts uz šādu e-pasta adresi: kristine@gudriem.lv. Vēstulei ir jāpievieno konkrēta saite uz attiecīgo komentāru, kā arī jānorāda informācija par nepieciešamajām izmaiņām, kuras Lietotājs vēlas veikt. E-pastam jābūt nosūtītam no tās e-pasta adreses, ar kuru komentārs ticis publicēts.

Portāls veic komentāru monitoringu, lai izvairītos no tādiem komentāriem, kas satur iespējamus krāpšanas mēģinājumus, propagandu, iespējas nopelnīt internēta vidē, aizskarošus politiskus vai reliģiskus uzskatus, necenzētus vārdus, apvainojumus vai pornogrāfiju, kā arī preču un pakalpojumu reklāmu.

 1. 7. PRETENZIJAS UN SŪDZĪBAS

Pretenzijas ir jāiesniedz rakstveidā uz šādu e-pasta adresi: kristine@gudriem.lv, vai uz juridisko adresi Rīga, Kalnciema iela 78, LV-1046, Latvija.

Jebkura sūdzība Portālam un/vai Sabiedrībai ir jāsaņem ne vēlāk kā pēc 28 (divdesmit astoņām) kalendārajām dienām pēc tam, kad Lietotājs ir izmantojis Portāla piedāvāto pakalpojumu. Sabiedrība neizskata sūdzības, kas tiek iesniegtas pēc šī noteiktā perioda (neattiecas uz Lietotājiem – patērētājiem).

Ja sūdzība ir saistībā ar kāda Pakalpojuma sniedzēja veiktajām darbībām, un Lietotājam būtu jāvēršas pie attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja, Sabiedrība informē Lietotāju par tālāko rīcību.

Atkarībā no lietas sarežģītības sūdzība tiek izskatīta un atbilde tiek sniegta 28 (divdesmit astoņu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad sūdzība ir saņemta.

Ja Lietotājs ir patērētājs, Sabiedrība rakstveida atbildi uz iesniegumu Lietotājam sniedz 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ja objektīvu iemeslu dēļ 15 darbdienu laikā nav iespējams sniegt atbildi uz Lietotāja - patērētāja iesniegumu, Sabiedrība nekavējoties rakstveidā informē par to Lietotāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta (28 kalendārās dienas), kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

Sūdzību gadījumā Lietotājs papildus ir tiesīgs vērsties sekojošās instancēs: (a) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; (b) pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja tāds ir izveidots (lūdzu skatīt http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze); (c) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Lietotājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai (lūdzu skatīt http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process).

Attiecībā uz tiešsaistes pārdošanu un vai pakalpojumu līgumiem patērētājiem ir iespēja izmantot platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) (lūdzu skatīt https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 1. 8. NOBIEGUMA NOTEIKUMI

Sabiedrība var vienpusēji grozīt Noteikumus saskaņā ar Latvijas normatīvos aktos noteikto, ievērojot patērētāja tiesības. Par Noteikumu aktuālo versija tiek uzskatīta tā versija, kas uz konkrēto brīdi ir pieejama Portāla mājaslapā.

Attiecības, kas izriet no Noteikumiem, reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti, un tos interpretēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Jebkurš strīds, kas rodas starp Lietotāju un Portālu vai Sabiedrību, risināms pārrunu ceļā, Lietotājam ar Sabiedrību cenšoties panākt vienošanos.

Gadījumā, ja Lietotājs un Sabiedrība nespēj atrisināt strīdu, savstarpēji vienojoties, strīds nodoms risināšanai tiesā.

Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija, lai atrisinātu jebkuru prasību vai strīdu, kas var rasties saistībā ar Noteikumiem.Noteikumi atjaunoti: 14.06.2018.