Privātuma politika

Izmantojot portāla Gudriem.lv pakalpojumus, Jūs uzticat Gudriem.lv SIA (turpmāk – Gudriem.lv vai mēs) savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (turpmāk – Politika) un Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Nosacījumi).

Ja Jūs nepiekrītat Nosacījumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, mēs diemžēl nevarēsim Jums dot iespēju izmantot Gudriem.lv pakalpojumus, jo nevarēsim nodrošināt pakalpojuma darbību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gan Politika, gan Nosacījumi var tikt grozīti, papildināti, atjaunoti, par ko Gudriem.lv informēs Jūs, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

Personas dati – jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

1. Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Interneta veikalu atsauksmes

Lai nodrošinātu Jums pēc iespējas objektīvāku informāciju par interneta veikaliem, kuru pārdodamo preču cenas ir iespēja salīdzināt Gudriem.lv mēs esam radījuši iespēju Gudriem.lv apmeklētājiem atstāt atsauksmi par savu pieredzi iegādājoties preces Gudriem.lv izvietotajos interneta veikalos. Lai atstātu atsauksmi par interneta veikalu un Jums būtu iespēja atsauksmi atsaukt, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos personas datus (vārds, e-pasta adrese un atsauksmes teksts).

Mēs izmantosim Jūsu vārdu, lai reģistrētu atsauksmi Gudriem.lv.

Mēs izmantosim Jūsu e-pastu, lai nepieciešamības gadījumā precizētu ar Jūsu atsauksmi saistītos jautājumus, ja tādi radīsies, kā arī, lai identificētu Jūs, kā konkrētas atsauksmes autoru un Jums būtu iespēja atsauksmi atsaukt.

OCTA polises cenu salīdzināšana

Lai nodrošinātu Jums iespēju salīdzināt OCTA polišu cenas, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos datus (Transporta līdzekļa reģistrācijas numuru un transporta līdzekļa apliecības numuru).

Mēs izmantosim Jūsu transporta līdzekļa reģistrācijas numuru un transporta līdzekļa apliecības numuru, lai parādītu Jūsu transporta līdzeklim pieejamo OCTA polišu cenas.

OCTA polises iegāde

Lai nodrošinātu Jums iespēju pēc OCTA polišu cenu salīdzināšanas iegādāties Jūsu izvēlēto OCTA polisi, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos personas datus (auto transporta reģistrācijas numuru, auto transporta apliecības numuru, tālruņa numuru un e-pasta adresi).

Mēs izmantosim Jūsu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā SIA IIZI brokeris pārstāvis ar kura starpniecību tiek nodrošināta OCTA polišu iegāde tiešsaistes režīmā varētu ar Jums sazināties un risināt ar polises iegādi saistītus jautājumus.

Mēs izmantosim Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai polises automātiskas izsniegšanas gadījumā Jums nosūtītu iegādāto polisi Pdf. faila formā.

Atgādinājums par OCTA polises darbības termiņa beigām

Lai nodrošinātu Jums atgādinājuma nosūtīšanu par OCTA polises darbības termiņa beigām mēs esam radījuši iespēju Gudriem.lv reģistrēties atgādinājuma saņemšanai. Lai reģistrētos atgādinājuma saņemšanai un Jums būtu iespēja atsaukt atgādinājuma nosūtīšanu, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos personas datus (tālruņa numuru un e-pasta adresi).

Mēs izmantosim Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai nosūtītu Jums atgādinājumu par OCTA polises beigu termiņu.

KASKO polises piedāvājuma saņemšana

Lai nodrošinātu Jums iespēju saņemt KASKO polises, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos personas un citus datus (Transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, transporta līdzekļa apliecības numuru, transporta līdzekļa vērtību, Jūsu vārdu, tālruņa numuru un e- pasta adresi).

Mēs izmantosim datus par Jūsu norādīto transporta līdzekli, lai SIA IIZI Brokers varētu sagatavot Jums KASKO polišu piedāvājumu atbilstoši iesniegtajam pieprasījumam.

Mēs izmantosim Jūsu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā SIA IIZI brokeris pārstāvis ar kura starpniecību tiek nodrošināta KASKO polišu piedāvājumu izstrāde pārstāvis varētu ar Jums sazināties un risināt ar polises aprēķinu saistītus jautājumus.

Mēs izmantosim Jūsu e-pastu, lai nosūtītu Jums KASKO polišu piedāvājumus Jūsu norādītajam transporta līdzeklim.

Interneta un TV pakalpojumu pieteikums

Lai nodrošinātu Jums iespēju pieteikt Interneta un TV pieslēguma ierīkošanu, mums ir nepieciešams reģistrēt Jūsu norādītos personas datus (adresi, kurā vēlaties ierīkot pakalpojumu, pieteicēja vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese), kurus mēs nodosim Interneta un TV pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats visās augstākminētajās sadaļās ir Jūsu piekrišana.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, līdz brīdim, kad Jūs izteiksiet vēlmi atsaukt savu piekrišanu. Gudriem.lv leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), mēs Jūsu doto piekrišanu un pierādījumus par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Mēs pastāvīgi veltām visas pūles, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, tādēļ jūsu personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs, ar pakalpojumiem saistītā informācija, pakalpojumu izmantošanas vēsture), mēs izmantojam veicot statistikas datu, tirgus un klientu rīcības izpēti.

Datu apstrādes juridiskais pamats – mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, lai vērtētu mūsu uzņēmējdarbību un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Datu apstrādes termiņš – ne ilgāk kā 5 gadi.

Mājas lapas apmeklējumi

Mūsu tīmekļa serveris automātiski atpazīst katru mājas lapas apmeklētāju, balstoties uz domēnu vai e-pasta adresi. Mēs saglabājam e-pasta adreses, ar kurām ar mums sazinās. Tāpat mēs varam saglabāt vārdu, adresi un tālruņa numuru, ja lietotājs reģistrējas mūsu sistēmā. Mēs nesaglabājam informāciju par klientiem, kuri apskata mūsu mājas lapu.

Mājas lapas sadaļās “Ceļojumi” un šīs sadaļas apakšsadaļās Aviobiļetes, Viesnīcas, Ceļojumu apdrošināšana un Auto noma, Gudriem.lv neapstrādā Jūsu personas datus, caur šīm sadaļām Jūs savus datus iesniedzat tieši pakalpojumu nodrošinātājiem un Gudriem.lv šiem datiem nevar piekļūt.

2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Datus Jūs mums iesniedzat tieši, piemēram, aizpildot pakalpojuma iegādei nepieciešamos datus, kā arī aizpildot citas kontaktformas mūsu mājaslapā.

3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs nodosim Jūsu izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie var sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Latvijas teritorijā.

5. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām, tajā skaitā Gudriem.lv apņemas nodrošināt klientu personas datu informācijas konfidencialitāti.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Nosacījumos noteikto mērķu sasniegšanai.

6. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā varat tās izmantot?

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.

Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu iespēju saņemt Gudriem.lv pakalpojumus.

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esamību pretenzijas gadījumā, mēs varam saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Gudriem.lv sniegtos pakalpojumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Šīs mājas lapas īpašnieki un uzturētāji un personas datu pārzinis ir Gudriem.lv SIA, reģistrācijas numurs 40103894209, populārs preču un pakalpojumu salīdzināšanas portāls Latvijā. Mūsu birojs atrodas Kalnciema ielā 78, Rīgā, Latvijā. Paldies, ka izmantojat mūsu salīdzināšanas servisus!

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos: Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: kristine@gudriem.lv,

Zvanot uz mūsu informatīvo tālruni: +371 27609880

8. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Gudriem.lv klientu brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pakalpojumu izmantošanas vēsturi un citus datus, ko apstrādājam, ar pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī Gudriem.lv sniegtos pakalpojumus.

Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos sk. Sīkdatņu politikā.