Informācija par banku
Bankas nosaukums Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Juridiskā adrese Cēsu iela 31/8, Rīga, LV- 1012, Latvija
Vienotais reģistrācijas numurs 40103163202
S.W.I.F.T. MARALV22
Dibināšanas gads 1996

← Pie banku saraksta