3 iemesli kāpēc salīdzināt Ceļojumu Apdrošināšanas polisi portālā Gudriem.lv:
1. Mūsu ceļojumu apdrošināšanas online kalkulatorā iekļauti izdevīgākie piedāvājumi no lielākajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā.
2. Tu taupi savu laiku, jo Tu dažu sekunžu laikā uzzini lētāko Ceļojumu apdrošināšanas polises cenu internetā!
3. Tu vienmēr vari saņemt operatīvu un kvalitatīvu konsultāciju pie mūsu konsultantiem par visiem ar Ceļojumu apdrošināšanas polisi saistītajiem jautājumiem.

Gudriem.lv ceļojumu apdrošināšanas kalkulators ir viegli un ērti lietojams meklējot izdevīgāko cenu ceļojumu apdrošināšanas polisei internetā. Ievadot ceļojuma periodu, galamērķi, ceļotāja(u) personīgo informāciju, mērķi, ceļojumu apdrošināšanas kalkulators parādīs izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus no apdrošināšanas kompānijām, kuras specializējās ceļojuma apdrošināšanā.
Klientam sniedzamā informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību un apdrošināšanas līguma nosacījumiem saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. un 36. panta prasībām

IIZI Brokers, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. un 36.panta prasībām, ir pienākums par savu darbību sniegt Klientam šādu informāciju:

 • Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, kura rezultātā Klients izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA “IIZI BROKERS”, reģistrācijas numurs 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija, elektroniskā pasta adrese: birojs@iizi.lv.
  • IIZI Brokers sniedz individualizētas rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. IIZI Brokers sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai Klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju IIZI Brokers sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.
  • Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt rakstveida sūdzību IIZI Brokers, par IIZI Brokers sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši kārtībai, kas atrodama IIZI Brokers mājaslapā: https://www.iizi.lv/iizi-grupa/sudzibu-izskatisanas-kartiba/
  • IIZI Brokers ir reģistrēts kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā, publiskajā un jebkurai personai pieejamajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar reģistrācijas nr.06.09.02/143. Pārliecināties par IIZI Brokers reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās mājas lapā www.fktk.lv.
  • IIZI Brokers nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības IIZI Brokers, kas aptver 10 un vairāk procentu no IIZI Brokers balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
  • IIZI Brokers nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
  • IIZI Brokers atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.
 • Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas IIZI Brokers, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.
 • IIZI Brokers, ievērojot Klienta vajadzības, sniedz ieteikumus un sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi.